Akademia finansów i biznesu Vistula

wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Wyrażając troskę i dbałość o systematyczne podnoszenie jakości kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie absolwentów do oczekiwań rynku pracy, stymulowanie ich rozwoju osobowego, przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, a także dążąc do realizacji podstawowych celów strategicznych Uczelni w postaci:

  • edukacji wysokiej jakości,
  • badań naukowych zorientowanych na potrzeby biznesu, z odpowiednim wsparciem badań podstawowych,
  • umiędzynarodowienia,

Akademia Finansów i Biznesu Vistula wprowadziła Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. System ten opiera się na dotychczasowych dobrych praktykach i doświadczeniach Uczelni, poszanowaniu autonomii i specyfiki jej jednostek organizacyjnych, a także na przeświadczeniu o konieczności stałego monitorowania, analizowania, oceniania i doskonalenia rozwiązań oraz działań służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia realizuje przede wszystkim następujące cele:

  • kształtowanie wśród społeczności akademickiej Uczelni systemu wartości, postaw i zachowań służących podnoszeniu kultury jakości,
  • osiągnięcie stanu, w którym wszystkie działania poszczególnych pracowników będą skierowane na realizację strategicznych celów uczelni,
  • zapewnienie wypełnienia przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych nałożonych w tym zakresie przez przepisy prawa oraz kryteriów oceny funkcjonowania uczelni stosowanych przez PKA.
logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco