Akademia finansów i biznesu Vistula

Postępowanie awansowe na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych 

Banner 57

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych (WBiSM) jest transformowaną jednostką organizacyjną Akademii Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie.

Wydział powstał w 2014 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula Nr 2/12/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r., w wyniku połączenia Wydziału Biznesu, Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych oraz działających jako samodzielne jednostki naukowe: Instytutu Zarządzania Ryzykiem oraz Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych, stając się sukcesorem praw i obowiązków tych Jednostek, posiadającym uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Z dniem 15 sierpnia 2014 r. do Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych został wcielony Instytut Finansów, będący wcześniej odrębną jednostką naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZWOJU GOSPODARCZYM TAJWANU PO ROKU 1980
Promotor: dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV 
Dziedzina: nauki ekonomiczne 
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 24.01.2013 r. 
Data nadania stopnia:  11.01.2016
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Abstract

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Bożyk - do pobrania 
prof. dr hab. Leszek Jasiński - do pobrania

Tytuł rozprawy doktorskiej: WPŁYW STRUKTUR WŁASNOŚCIOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE PO 1990 ROKU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu:  13.06.2013 r.
Data nadania stopnia: 
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Abstract

Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Ortyński - do pobrania
dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV  - do pobrania

Tytuł rozprawy doktorskiej: UDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH W MODERNIZACJI POLSKIEGO ROLNICTWA 

Promotor: dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 13.06.2013 r.
Data nadania stopnia: 9 listopada 2015
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Abstract

Recenzenci:
prof. dr hab. Aldon Zalewski - do pobrania
dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof.AFiBV - do pobrania 

Tytuł rozprawy doktorskiej: THE DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF INDIA AND POLAND

Promotor: dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 12.06.2013 r.
Data nadania stopnia:  14 grudnia 2015 r.
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Abstract

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Starzyk - do pobrania 
prof. zw. dr hab. Sławomir I. Bukowski- do pobrania

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco